Kolisym %24 Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

4800000 IU kolistin baza eşdeğer (240 mg kolistin sülfat)

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral
Buzağı ve kuzularda tavsiye edilen doz 100.000 IU/ kg c.a./ gün (1 gr/ 48 kg c.a./gün) olup 3-5 gün kullanılır.
Tavuk ve hindilerde tavsiye edilen doz 75.000 IU/ kg c.a./ gün (15,625 gr/ 1000 kg toplam c.a./ gün) olup 3-5 gün kullanılır.

KULLANIM SAHASI

Tavuk, hindi, buzağı ve kuzularda kolistine duyarlı non-invaziv E. Coli tarafından meydana getirilen sindiim sitemi enfeksiyonlarının tedavisi ve metaflaksisindekullanılır. Metaflaktik kullanımdan önce sürüde hastalığon varlığı ortaya konulmalıdır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için 1 gün, yumurta için sıfır “0” gündür. Süt veren ineklerde kullanılmamalıdır.