Üretim

IPM İlaç, 2014 yılından bu yana hayvan sağlığı alanında büyükbaş, küçükbaş, çiftlik hayvanları ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

 

Gerek insan ve gerekse hayvan sağlığında üretim ve kontrol standartları geçmişten günümüze yükselmiş ve 24.12.2011 tarihli 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelik ile Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin Veteriner Tıbbi Ürünler İçin İyi Üretim Uygulamaları Prensiplerine İlişkin Direktiflerine paralel olarak ilaç sektöründe GMP bir standart halini almıştır.

 

IPM İlaç, ürünlerinin tamamını uluslararası kabul görmüş yüksek standartlara uygun GMP’li tesislerde ürettirmektedir.