Kanatlı

ÜRÜNTEDAVİ SINIFITİCARİ TAKDİM ŞEKLİHEDEF TÜR
Amprolsym %25 Oral Çözelti
250 mg amprolyum HCL
Antikoksidiyal1000 ml
Tavuk
Doksisym %50 Oral Çözelti Tozu
500 mg doksisikline eşdeğer 577 mg doksisiklin hiklat
Antibakteriyel1000 g
Etçi Tavuk, ordek, Buzağı
Doksol %10 Oral Çözelti
100 mg Doksisiklin baz'a eşdeğer Doksisiklin hiklat içerir
Antibakteriyel1 Litre
Etçi Tavuk, ordek
Enrosym %10 Oral Çözelti
100 mg enrofloksasin
Antibakteriyel100 ml, 2500 ml, 3000 ml
Etçi Tavuk, Etçi ordek, Kuzu, Buzağı
Enrosym %20 Oral Çözelti
200 mg enrofloksasin
Antibakteriyel100 ml, 3000 ml
Etçi Tavuk, Etçi ordek
Enrosym %80 Oral Çözelti Tozu
800 mg enrofloksasin
Antibakteriyel2 Litre
Etçi Tavuk, Etçi ordek
Erizol Oral Çözelti Tozu
Her g.da 509 mg. Eritromisin baza eşdeğer 550 mg.
Eritromisin tiyosiyanat
Antibakteriyel100 g ve 1 kg ürün hacimli HDPE kavanoz
Tavuk, ordek
Florsym %30 Oral Çözelti
300 mg florfenikol
Antibakteriyel1000 ml, 2500 ml, 3000 ml
Etçi Tavuk
Kolisym %24 Oral Çözelti Tozu
4800000 IU kolistin baza eşdeğer (240 mg kolistin sülfat)
Antibakteriyel1 kg
Tavuk, Buzağı, Kuzu, Tavşan

Linkosym Enjeksiyonluk Çözelti
50 mg linkomisin baza eşdeğer 60,291 mg linkomisin hcl
Antibakteriyel50 ml, 100 ml ve 250 ml
Sığır, Koyun, Köpek, Kedi, Etçi Tavuk

Linkosym Oral Çözelti Tozu
222 mg linkomisin baza eşdeğer linkomisin hidroklorür
Antibakteriyel150 g
Etçi Tavuk , ordek
Neosym %50 Oral Çözelti Tozu
500 mg Neomisine eşdeğer 714 mg Neomisin sülfat
Antibakteriyel20 g
Tavuk
Sulfasym Oral Süspansiyon
400 mg Sülfametoksazol, 80 mg Trimetoprim <!-- [...] devamı > -->
Antibakteriyel100 ml, 1000 ml, 2500 ml
Etçi Tavuk, ordek
Symcox Oral Çözelti
25 mg Toltrazuril <!-- [...] devamı > -->
Antikoksidiyal100 ml, 500 ml, 1000 ml, 5000 ml
Tavuk, ordek
Symtil %30 Oral Çözelti
300 mg tilmikosine denk tilmikosin fosfat
Antibakteriyel250-500 ve 1000 ml.lik amber
renkli cam şişelerde karton kutularda
ve 1000 ml.lik beyaz renkli
HDPE şişelerde kutusuz
Etçi Tavuk, ordek
Symtay Oral Çözelti Tozu
100 gram Tilosin Tartarat
Antibakteriyel20 g, 100 g, 500 g, 1000 g, 2500 g
Tavuk, ordek
Taylosym %24 Oral Çözelti
240 mg tylosin tartarat <!-- [...] devamı > -->
Antibakteriyel500 ml, 1000 ml, 2500 ml, 5000 ml
Tavuk, ordek
Tetrasym %80 Oral Çözelti Tozu
800 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin HCL<!-- [...] devamı > -->
Antibakteriyel500 g, 1000 g
Buzağı, Tavuk, ordek