Symtil 300 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg tilmikosin baza eşdeğerde tilmikosin fosfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sadece deri altı (s.c) yolla uygulanır. Farmakolojik dozu 10 mg/kg canlı ağırlık olup pratik dozu 30 kg canlı ağırlığa 1 ml şeklindedir.
Sığır:
Uygulama metodu: Gerekli ürün miktarını şişeden enjektör ile çekiniz, iğneyi şişede bırakarak enjektörü iğneden ayırınız. Hayvanlar grup halinde tedavi edilecekse iğneyi, daha sonraki dozları enjektöre çekebilmek için şişede bırakınız. Uygulama yapılacak hayvanı tamamen zaptedeniz ve başka bir iğneyi enjeksiyon bölgesine deri altı olarak yerleştiriniz (tercihen omuzun arkasındave ğöğüs kafesinin üzerinde bir deri kıvrımına). Enjektörü iğneye yerleştiriniz ve ürünü enjekte ediniz. Bir bölgeye 20 ml’den fazla ürün uygulamayınız.
Koyun:
Doz aşımından kaçınmak için kuzuların ağırlığının tam olarak ölçülmesi son derece önemlidir. 2 ml veya daha küçük hacimli enjektör kullanımı doğru dozajlamayı sağlamada kullanılabilir. Gerekli ürün miktarını şişeden enjektör ile çekiniz, iğneyi şişede bırakarak enjektörü iğneden ayırınız. Hayvanın iyice zaptırapta alarak, başka bir iğneyi deri altı olarak enjeksiyon bölgesine yerleştiriniz (tercihen omuzun arkasında ve ğöğüs kafesinin üzerinde bir deri kıvrımına). Enjektörü iğneye yerleştiriniz ve ürünü iğneye yerleştiriniz ve ürünü enjekte ediniz. Bir bölgeye 2 ml’den fazla ürün uygulamayınız.
48 saat içerisinde iyileşme görülmezse teşhis gözden geçirilmelidir. Kullanım sırasında şişenin kontamine olmaması için gerekli önlemleri alınız. Şişe gözle herhangi ir partikül veya anormal bir fiziksel görünüm açısından kontrol edilmeli, bunlara rastlanması halinde ürün kullanılmamalıdır.

KULLANIM SAHASI

Sığır:
Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli sığır solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, İnterdigital necrobacillosis tedavisi
Koyun:
Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisi, Dichelobacter nodosus ve Fusobacterium necrophorum kökenli ayak çürüğü (Foot Rot) tedavisi, Staphylococcus aureus ve Mycoplasma agalactia kökenli akut mastitis tedavisi

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için sığırlarda 70 gün, koyunlarda 42 gün.
Süt için sığırlarda 36 gün, koyunlarda 18 gün.
Kuru dönem veya gebelikte ürün uygulanması halinde doğumdan sonra ığırlarda 36 gün, koyunlarda 18 gün elde edilen sütler insan tüketimine sunulmaz.