Symec %1 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

10 mg İvermektin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır ve koyunlarda 0,2 mg(200 µg)/kg canlı ağırlık farmakolojik dozda, her 50 kg canlı ağırlıkiçin 1 ml pratik dozda kullanılır. Yalnız deri altı olarak kullanılır. Kas içi ve damar içi yolla kullanmayınız. Pratikte aşağıda verilen canlı ağırlık(kg) ve dozları (ml) gösteren tablo kullanılabilir.
Koyun Sığır Canlı ağırlık (kg) Doz (ml) Canlı ağırlık (kg) Doz(ml)
25 0,5 50 1 50 1 100 2 75 1,5 200 4 100 2 400 8
Ürün sığırlarda boyun bölgesinde veya scapula gerisinde gevşek deri altına; koyunlarda derinin gevşek olan koltuk gerisi ve koltuk altı bölgelerine tatbik edilir. Uygulama yapılırken asepsi ve antisepsi kurallarına uyulmalı, kuru, steril enjeksiyon iğnesi ve enjektör kullanılmalıdır. 10 ml’den daha fazla hacimdeki dozların bölünerek ayrı yerlere enjekte edilmesi tavsiye olunur.

KULLANIM SAHASI

Symec %1 Enjeksiyonluk Çözelti, koyun ve sığırlarda geniş etki spektrumlu endektosit olup aşağıda yazılı iç ve dış parazitlerin tedavi ve kontrolünde kullanılır. Koyunlarda Uyuz etkenleri: Psoroptes ovis, Sarcoptes scabiei var. ovis, Chorioptes ovis Bitler: Bovicola ovis, Linognathus pedalis Burun kurtları : Oestrus ovis Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus filaria Gastrointestinal nematodlar: Haemonchus contortus, Ostertagia circumcincta, Ostertagia trifurcata, Trichostrongylus axei, T. colubriformis, T.vitrinus, Cooperia curticea, Nematodirus filicollis, Nematodirus sp., Oesophagostomum columbianum, O. venulosum, Strongyloides papillosus, Chabertia ovina, Trichuris ovis Sığırlarda Uyuz etkenleri: Psoroptes bovis, Sarcoptes scabiesi bovis, Chorioptes bovis Bitler : Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus, Damalinia bovis Akciğer kıl kurları : Dictyocaulus viviparus Gastro-instestinal nematodlar: Haemonchus placei, Ostertagia ostertagi (erginler, larval devreler, hipobiotik larvalar), O.lyrata (erginler, L4 larvalar), Trichostrongylus axei, T.colubriformis, Cooperia oncophora, C. punctata, C.pectinata, Nematodirus helvetianus (erginler), N.spathiger (erginler), Oesophagostomum radiatum, Strongyloides papillosus (erginler), Bunostomum phlebotomum, Trichuris sp. Göz nematodların: Thelazia sp (ergin) Nokra etkeni sinek larvaları : Hypoderma bovis (larva), Hypoderma lineatum (larva)

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavii süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 49 gün, koyunlar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal hayvanlarda kullanılmaz.Sütü insan tüketimine sunulacak gebe inek ve koyunlarda doğuma 60 gün kalan süre içerisinde kullanılmaz.