Sefkamisin LC Meme İçi Süspansiyon

BİLEŞİMİ

200 mg Sefaleksine eşdeğer Sefaleksin monohidrat, 100.000 IU Kanamisine eşdeğer Kanamisin monosülfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Meme içi yolla uygulanır. Enfekte meme lobuna 24 saat aralıklarla iki enjektör uygulanır. Her bir mem lobuna enjektörün tümü uygulanır. Enjektör tek kullanımlıktır. Uygulamadan önce süt tamamen boşaltılmalı, mem uçları temizlenerek dezenfekte edilmeli, enjektör ucu yolu ile bulaşmanın önüne geçmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

KULLANIM SAHASI

Laktasyon dönemindeki sığırlarda kombinasyona duyarlı Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactia, Streptococcus uberis ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen klinik mastitis tedavisinde kullanılır.

BİLEŞİMİ

İkinci ilaç uygulamasından sonra 10 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemeli, 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.