Ribogen Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg Gentamisin baza eşdeğer Gentamisin Sülfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda günde iki kez 2 mg gentamisin/ kg c.a. (2 ml/100 kg c.a.) dozunda kas veya damar içi, 3-7 gün boyunca yapılabilir.
Atlarda 6,6 mg gentamisin/ kg c.a./ gün (6,5 ml/100 kg c.a.) dozunda damar içi, 3-5 gün boyunca yapılabilir. Yeni doğanlarda kullanımı tavsiye edilmez.
Kedi ve Köpeklerde ilk gün iki kez 4 mg/kg c.a. (0,2 ml/ 5 kg c.a.) dozunda günde bir kez, 3-5 gün boyunca uygulanabilir.

KULLANIM SAHASI

Sığır;
Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, Üro-genital sistem enfeksiyonları, Septisemiler
Köpek, Kedi:
Solunum yollarının enfeksiyonları, Gastro-intestinal sistem enfeksiyonları, Üro-genital sistem enfeksiyonları, Kulak yolu enfeksiyonlarında (akut ve kronik bakteriyel dış kulak enfeksiyonları), Septisemiler
At:
Gentamisin duyarlı gram negatif aerobik bakterilerin neden olduğu alt solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Kalıntı arınma süresi boyunca tekrar uygulanmamalıdır. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar kas içi veya damar içi yolla 3 gün uygulamadan sonra 139 gün (buzağılar 103 gün), 6 güne kadar uygulamadan sonra 192 gün, 7 gün uygulamadan sonra 214 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 7 gün (14 sağım) süreyle elde edilen süt insan tüketime sunulmamalıdır.