Paripto Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

100 mg paromomisin sülfat (70 mg parmomisin baza eşdeğer)

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral Kolibasillozis ve Salmonellozis tedavisinde 3-5 gün süreyle 2,5-5 g Paripto Oral Çözelti Tozu/10 kg vücut ağırlığı/gün dozunda içme suyu veya süte katılarak uygulanır.
Cryptosporidiosis tedavisinde ardışık 7 gün boyunca, 5 g Paripto Oral Çözelti Tozu/10 kg vücut ağırlığı/gün dozunda içme suyu veya süte katılarak uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Ruminasyona başlamamış buzağılarda paromomisine duyarlı Escherichia coli, Salmonella spp. ve Cryptosporidium parvum tarafından oluşturulan gastrointestinal enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Geviş getirmeyen buzağılara Cryptosporidium parvum enfeksiyonlarının tedavisinde 50 mg/kg/vücut ağırlığı/gün dozunda 7 gün boyunca uygulandığında buzağılar 62 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir,
Geviş getirmeyen buzağılara Escherichia coli ve Salmonella spp. enfeksiyonlarının tedavisinde 25-50 mg/kg/vücut ağırlığı/gün dozunda 3-5 gün uygulandığında buzağılar 30 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.
Sütü insan tüketimine sunulan hayvanlarda kullanılmamalıdır.