Oksipirimavet LA Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer 220 mg Oksitetrasiklin dihidrat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

200 mg Oksitetrasiklin baza eşdeğer 220 mg Oksitetrasiklin dihidrat

KULLANIM SAHASI

Derin kas içi yolla uygulanır. Tavsiye edilen doz 20 mg/kg vücut ağırlığı (her 10 kg vücut ağırlığı için 1 ml) dir. Bu ürün sadece tek enjeksiyon olarak tavsite edilir. Bir enjeksiyon bölgesine sığırda 20, keçi ve koyunda 5 ml’den fazla uygulanmamalıdır. Doğru doz için hayvanların ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir. Bir enjeksiyondan sonra sığırlarda 72 saat, koyunlarda 48 saat boyunca etkili kan yoğunluğu elde edilir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Hedef türlerde oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen sistematik enfeksiyonların, solunum sistemi enfeksiyonlarının veya bölgesel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Örneğin;
Sığır:
Mannhemia haemolytica ve Pasteurella multocida tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları, Trueperella pyogenes, Escherichia coli ve Staphylococcus aureus tarafından meydana getirilen umbilikal enfeksiyonlar ve septik artrit, Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae ve Streptococcus uberis tarafından meydana getirilen klinik mastit, Escherichia coli tarafından meydana getirilen metrit
Koyun-Keçi:
Mannhemimia haemolytica ve Pasteurella multocida tarafından meydan getirilen solunum sistemi enfeksiyonları, Trueperella pyogenes ve Escherichia coli tarafından meydan getirien umbilikal enfeksiyonlar ve septik artrit, Trueperella pyogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus tarafından meydana getirilen Erisipelas, Chlamydophila abortus tarafından meydana getirilen enzootik abortusun metafilaksisi ve tedavisi.