Metrisym Oral Tablet

BİLEŞİMİ

1000 mg Sülfadiazin ve 200 mg Trimetoprim

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Metrisym Oral Tablet, oral yolla rumeni gelişmemiş buzağılarda kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Buzağılarda oral yolla kullanım: Farmakolojik doz: 5 mg/kg trimetoprim + 25 mg/kg sülfadiazin Pratik doz : 1 Tablet/ 40 kg / canlı ağırlık / gün ‘dür Tabletler doğrudan yutturularak veya bir bardak suda (300 ml) eritilerek verilir.Tablet çözündürülmüş suyun tamamı hayvana derhal içirilmelidir. Tedaviye 5 gün devam edilir. Tedaviye 5 günden fazla devam edilmemelidir. Hayvnalarda tableti içirmeden önce su kısıtlaması yapılmasına gerek yoktur. Etkili konsantrasyon süresinin 12 saat civarında olması nedeniyle günlük doz ikiye bölünerek verilmelidir. ANtibiyotik direncinin oluşmaması için hayvan ağırlığının doğru olarak ölçülmesi ve buna göre dozun doğru olarak ayarlanması gerekmektedir.

KULLANIM SAHASI

Buzağılarda oral yol ile uygulandığında bakteriler tarafından meydana getirilen hastalıkların tedavisinde, akut salmonellozis ve bakteriyel pnömoninin tedavisinde de kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra oral kullanıldığında buzağılar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.