Medizanid Oral Tablet

BİLEŞİMİ

300 mg Oksfendazol ve 600 mg Oksiklozanid

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Farmakolojik dozları türlere göre: Koyunda 5 – 7,5 mg /kg canlı ağırlık Oksfendazol, 15-20 mg/kg canlı ağırlık Oksiklozanid; Sığırda 5 mg/kg canlı ağırlık Oksfendazol, 10-15 m/kg canlı ağırlık Oksiklozanid şeklinde olup: Pratik doz: Kuzu(20 kg) : Yarım Oral Tablet Koyun(40 kg) : 1 Oral Tablet Danalara (100 -200 kg) : 2-3 Oral Tablet Sığırlara (200-300 kg) : 3-4 Oral Tablet şeklindedir. Sığırlarda 300 kg canlı ağırlık üzerindeki dozlarda sığırlarda 7-9, danalarda 4-5, buzağılarda 2-3 tableti geçmemelidir. Medizanid oral tablet hayvanlarda doğrudan doğruya yutularak veya su içinde eriterek içirmek şeklinde verilir. Tabletler gerektiğinde ortasındaki çentiklerden kırılarak yarım oral tablet halinde kullanılabilir.

KULLANIM SAHASI

MEDİZANİD Oral Tablet sığırların ve koyunların mide-bağırsak ve akciğer kurtlarının ergin, larva ve yumurtalarının, karaciğer kelebeklerinin erginlerinin ve Moniezia sp. Erginlerinin tedavisi ve korunmasında kullanılır. Karaciğer kelebekleri: Fasciola hepatica ve Fasciola gigantica (ergin) Mide bağırsak kıl kurtları: Mide: Haemonchus sp., Ostertagia sp., Trichosrongylus axei İnce bağırsak: T. colubriformis, Trichostrongylus sp., Nematodirus sp., Cooperia sp., Bunostomum sp., Gaigeria pachyscelis Kalın bağırsak: Chabertia ovina, Oesophagostomum sp., Trichuris sp. Akciğer kıl kurtları: Dictyocaulus spp. Barsak şeritleri: Moniesia sp.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 28 gün, koyunlar 21 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Sığırlarda tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen inek sütü insan tüketimine sunulmamalıdır. İnsan tüketimi için süt elde edilmekte olan sağmal koyunlarda kullanılmaz.