Marboforce Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg marbofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır:
Solunum sistemi enfeksiyonları:
Tavsiye edilen doz 8 mg/kg vücut ağırlığıdır (her 25 kg vücut ağırlığı için 2 ml ürün). Tek doz olarak ve kas içi uygulanır.
20 ml üzeri miktarlar bölünerek uygulanmalıdır. Mycoplasma bovis enfeksiyonlarında 2 mg/kg vücut ağırlığı/gün ( her 50 kg için günde 1 ml ürün), 3-5 gün boyunca kas içi veya deri altı yolla uygulanır. İlk doz ven içi uygulanabilir.
Akut mastitis:
Kas içi veya deri altı yolla uygulanır. Tavsiye edilen doz 2 mg/kg vücut ağırlığı/gün ( her 50 kg için günde 1 ml ürün) olup, 3 gün boyunca uygulanır. İlk doz ven içi uygulanabilir.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda:
– duyarlı Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Mycoplasma bovis ve Histophilus
somni tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonların tedavisi,
– duyarlı Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen akut mastitis tedavisi

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

8 mg/kg dozda tek doz kas içi uygulamada, uygulamadan sonra 3 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemeli, 72 saat (6 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır. 2 mg/kg dozda ven içi, kas içi veya deri altı uygulamada tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 6 gün geçmeden sığırlar kesime gönderilmemeli, 36 saat (3 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.