Klosym Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

50 mg klosantel sodyum baza eşdeğer klosantel sodyum dihidrat 

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Deri  altı (s.c.) Sığırlarda 2,5-5 mg/kg vücut ağırlığı (1-2 ml/20 kg vücut ağırlığı) dozunda uygulanır, bir bölgeye 20 ml’den fazla (buzağılar için 5 ml) enjekte edilmez. Koyunlarda 5 mg/ kg vücut ağırlığı (1 ml/10 kg vücut ağırlığı) dozunda uygulanır, bir bölgeye 5 ml’den fazla enjeksiyon yapılmaz.

KULLANIM SAHASI

Klosantele duyarlı trematodların (karaciğer kelebekleri), gastro-intestinal nematodların ve artropod larvalarının meydana getirdiği invazyonların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için sığırlarda 84 gün, koyunlarda 107 gün, İnsan tüketimi için süt üreten hayvanlarda kullanılmaz. Sığırlarda son trimesterinde kullanılmamalıdır