Ketozek Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg ketoprofen

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda; kas içi veya ven içi yolla 3 mg/kg canlı ağırlık/gün (pratik olarak her 100
kg canlı ağırlık için günde 3 ml) dozunda 3 güne kadar uygulanır.
Atlarda; ven içi yolla 2.2 mg/kg canlı ağırlık/gün (pratik olarak her 45 kg canlı ağırlık için günde 1 ml) dozunda 3 -5 gün uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Sığır
– Doğuma bağlı doğum felcinin destekleyici tedavisi,
– Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, bakteriyel solunum sistemi enfeksiyonlarında ağrı
ve ateşi hafifletme,
– Uygun etiyolojik tedavi ile birlikte, Gram-negatif bakteriler tarafından meydana
getirilen akut endotoksik mastitis de dahil, akut klinik mastitte iyileşmenin
desteklenmesi
– Doğuma bağlı meme ödeminin hafifletilmesi,
– Osteoartikular ve muskulo-skeletal sistem ağrıları,
– Doğum sonrası ayağa kalkmanın kolaylaştırılması

At
Akut ağrı ve enflamasyon ile ilgili osteoartiküler ve kas-iskelet sistemini etkileyen hastalıklar:
– Travmatik orijinli topallık
– Artritis
– Osteitis, diz şişliği
– Tendinitis, bursitis
– Navikülitis
– Laminitis
– Myositis
Ayrıca ameliyat sonrası enflamasyon, kolik ve ateşin semptomatik tedavisi

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 4 gün geçmeden kesime sevk edilmemelidir. İnek sütü için kalıntı arınma süresi “0” gündür.