Florsym Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg florfenikol

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi (i.m.), Deri altı (s.c.)
Sığırlarda kas içi 20 mg,/ kg c.a. (1 ml/ 15 kg c.a.) dozunda iki defa 48 saat aralıkla veya deri altı 40 mg/kg (2ml/ 15 kg c.a.) tekdoz olarak uygulanır. Metaflaksi için deri altı dozu kullanılır.Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla uygulanmaz.
Koyunlarda 20 mg,/ kg c.a./gün (1 ml/ 15 kg c.a.) dozunda 3 gün kullanılır. bir enjeksiyon bölgesine 4 ml den fazla uygulanmaz

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda florfenikole duyarlı Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksyonlarının tedavisi ve metaflaksisinde kullanılır.
Koyunlarda Mannheimia haemolytica ve Pasteurella multocida kökenli solunum sistemi enfeksiyonlarında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için koyunlarda 39 gün, sığırlarda kas içi uygulamada 30 gün, deri altı uygulamada 44 gündür. İnsan tüketimi için süt elde edilen hayvanlarda (kuru periyod dahil) kullanılmaz.