Flormeg Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg florfenikol, 16.5 fluniksin baza eşdeğer 27.4 mg fluniksin meglumin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Farmakolojik dozu : 40 mg/kg florfenikol ve 2,2 mg/kg canlı ağırlık fluniksin dozundadır. Pratik dozu: 2 ml/15 kg canlı ağırlık dozunda ve sadece deri altı tek enjeksiyon olarak uygulanır. Enjeksiyon sadece boyun bölgesinden yapılmalıdır. Enjeksiyon bölgesine uygulanan doz hacmi, 10 ml’yi geçmemelidir. Enjeksiyondan önce bölge temizlenmeli, kuru steril bir iğne ve şırınga kullanılmalıdır. Doğru dozajı sağlamak, Doz aşımından kaçınmak ve yetersiz doz uygulanmasını önlemek için hayvanın vücut ağırlığı olabildiğince hassas bir şekilde ölçülmelidir. Hastalığın erken dönemlerinde, hayvanların tedavi edilmesi ve enjeksiyondan 48 saat sonra tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi önerilir. Ürünün antienflamatuar bileşeni fluniksin enjeksiyondan sonraki 48 saat sonra tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi önerilir. Ürünün antienflamatuar bileşeni fluniksin enjeksiyondan sonraki ilk 24 saatte florfenikole gelişen zayıf bakteriyolojk yanıtı maskeleyebilir. Solunum yolu hastalığının klinik belirtileri devam ederse veya artarsa, ya da nüks görüldüğünde, teddavi protokolü başka bir antibiyotik kullanmak suretiyle değiştirilmeli ve klinik bulgular giderilene kadar devam ettirilmelidir.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda ateş ile ilişkili Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Histophilus somni’den kaynaklanan solunum sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 46 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen hayvanlarda kullanılmamalıdır. Laktasyon ve kuru dönem boyunca, 20 aylık veya daha büyük süt sığırlarında veya daha büyük eti işlenecek besi danalarında kullanılmamalıdır. Bu sığır sınıfında florfenikol kullanımı süt ve ette kalıntıya neden olabilir. Ruminasyon öncesi buzağılarda kalıntı arınma süresi belirlenmemiştir. 2 ay içinde doğum yapması beklenen, insan tüketimi için süt üreten gebe ineklere uygulanmamalıdır.