Adezek Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

 80 mg Vitamin A (200.000 IU), 0,7875 mg Vitamin D3 (30.000 IU), 20 mg Vitamin E

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi yolla uygulanır.
Her kg canlı ağırlık için 10 000 – 20 000 IU vitamin A, 500 – 2 000 IU vitamin D3 ve 1 – 50 mg vitamin E uygulanır.
Erişkin sığır: 5-10 ml
Buzağı: 2-4 ml
Koyun-keçi: 1-2 ml
Kuzu-oğlak-tavşan: 0.5 ml

KULLANIM SAHASI

Sığır, koyun, keçi ve tavşanlarda vitamin A, D3, E vitaminlerinin eksikliğinin önlenmesi ve tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi sürecince ve son uygulamadan sonra 28 gün geçmeden hayvanlar kesime sevk edilmemelidir. Tedavi sürecince ve son uygulamadan sonra 5 gün (10 sağım) boyunca elde edilen sütler insan tüketimine sunulmamalıdır.