Symcal Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

190 mg kalsiyum glukonat, 45 mg kalsiyum glukoheptonat, 60 mg magnezyum klorit, 4 mg butafosfan, 10 mg kalsiyum d-sakkarat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır, at, koyun, keçi ve köpeklere kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla uygulanır. Farmakolojik doz; 22,62 mg/kg canlı ağırlık kalsiyum, 15,32 mg/kg canlı ağırlık magnezyum, 4 mg/kg canlı ağırlık butafosfandır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir;

Hedef Hayvan Türü Canlı Ağırlık Symcal Enj. Çöz. Dozu Uygulama yolu
Sığır-At 300-500 kg 300-500 ml Kas içi (i.m)
Dana-Tay 50-100 kg 50-100 ml Damar içi (i.v)
Koyun-Keçi 50-100 kg 50-100 ml Deri altı (s.c)
Köpek 5-20 kg 5-20 ml Hafif hayvanlarda düşük doz, ağır hayvanlarda yüksek doz seçilmelidir. Gözelti kullanılmadan önce vücut sıcaklığında olmalıdır.Büyük hayvanlarda dozun yarısı yavaş damar içi, yarısı deri altı olmak üzere verilebilir. Küçük hayvanlarda ise kas içi uygulama tercih edilmelidir.Deri altı enjeksiyonunda doz bir kaç farklı bölgeye enjekte edilmelidir. Hipokalsemik felçler ve dekubitis vakalarında her 6 saatte bir yatan hayvan ayağa kalkıncaya veya ayakta durabilir hale gelinceye kadar ilaç uygulaması tekrarlanmalıdır. Hastalığın tekrarı halinde başarı elde edinceye kadar tedaviye devam edilir. Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

KULLANIM SAHASI

Symcal Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi ve köpeklerde kalsiyum, magnezyum ve fosfor yetersizliğinden kaynaklananakut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır. Sığırlarda: hipokalsemik felçler (doğum humması, paresis puerperalis), tetaniler(gebelik veya laktasyon tetanisi, seyahat, ahır, çayır tetanileri), bielşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklar (raşitizm, osteomalasi), alerjiler, anaflaks, dekubitis yaraları, zehirlenmeler, nevrozlar, puerperal hemoglobinuri ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde, Atlarda: tetaniler, bileşimindeki minerallerin eksikliğine bağlı hastalıklar (raşitizm, osteomalasi), morbus makulosus, alerjiler, dekubitis vakaları, zehirlenmeler, nevrozlar ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde, Koyun ve keçilerde: Osteomalasi, asetonuri, belli bir nedene dayanmayan dekubitis yaralarında, bileşimindeki minerallerin eksikliğinden meydana gelen metabolizma bozukluklarında, zehirlenmeler, nevrozlar ve yeni doğanlarda gelişme yetersizliğinde, Köpeklerde: eklampsia, urtiker, anaflaksi, hematurilerde, raşitzm, osteomalasi, alerjiler, zehirlenmeler ve nevrozlarda kullanılır. Genel olarak tüm hedef türlerde kloroform, karbontetraklorür, organik fosforlu insektisitler başta olmak üzere kurşun, civa, bakır, kalay, kadmiyum gibi metallerden kaynaklanan zehirlenmelerde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Sığır, koyun ve keçilerde et vesüt için kalıntı arınma süresi ”0” gündür.