Kantel Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

56,80 mg paraziquantel

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kantel Enjeksiyonluk Çözelti’nin önerilen farmakolojik dozu 5,7 mg Prazikuantel/kg vücut ağırlığıdır. Pratik doz dri alt ya da kas içi yolla her 1 kg vücut ağırlığı için 0.1 ml’dir. (1 ml/10 kg vücut ağırlığı).

KULLANIM SAHASI

Köpek ve kedilerde sestodlardan (şerit) ileri gelen invazyonların tedavisinde endikedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.