Fibrosym Damlatma Çözeltisi

BİLEŞİMİ

97 mg Fipronil

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Deri üzerine topikal olarak, kafatasının tabanı ve 2-3 cm gerisi olacak şekilde 2 noktaya uygulanır.
Köpeklerde:
0,67 ml/ 2-10 kg vücut ağırlığı
1,34 ml/ 10-20 kg v.a.
2,68 ml/ 20-40 kg v.a.
4,02 ml/ 40-60 kg v.a.
Kedilerde 0,5 ml’lik bir pipet kullanılır.

KULLANIM SAHASI

Pire ve kene enfestasyonlarının tedavisinde ve önlenmesinde kullanılır..

BİLEŞİMİ

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.