Melosym x8 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

40 mg Meloksikam

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda: Uygun görülmesi durumunda, oral rehidrasyon terapisi veya antibiyotik tedavisi ile kombinasyon şeklinde, tek doz, deri altı (sc) veya damar içi (iv) enjeksiyonla uygulanır. Farmakolojik dozu 0,5 mg/kg canlı ağırlıktır. Pratik dozu 1.25 ml/ 100 kg canlı ağırlık dozunda uygulanır. Atlarda: Tek doz, damar içi (i.v) enjeksiyonla uygulanır. Farmakolojik dozu 0.6 mg meloksikam/kg canlı ağırlıktır. Pratik dozu 1.5 ml/100 kg canlı ağırlık dozunda uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda ; akut solunum yolu enfeksiyonunun klinik bulgularını azaltmak için uygun antibiyotikle beraber kullanılır.1 haftalıktan büyük buzağılar ve genç, laktasyonda olmayan sığırlarda, ishal vakalarında ortaya çıkan klinik semptomları azaltmak için, oral rehidrasyon terapisi ile kombine şekilde kullanılır.Buzağılarda boynuz kesme operasyonu sonrası post-operatif ağrıyı giderme amaçlı kullanılır. Akut mastitis tedavisinde, antibiyotik tedavisi ile kombine şekilde uygulanır. Atlarda; akut ve kronik kas-iskelet sistemi hastalıklarında ağrının dindirilmesi ve yangının hafifletilmesi amacıyla kullanılır. Kolikle ilişkili ağrının dindirilmesi amacıyla kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulanmasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 15 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra elde edilen inek sütü 5 gün (10 sağım) boyunca kullanılmamalıdır.