Badeljin Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

500 mg metamizol sodyum

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda 40 mg metamizol / kg canlı ağırlık, atlarda 20-50 mg metamizol / kg canlı ağırlık hesabıyla; derin kas içi veya ağrılarda, acil durumlarda damar içi yolla uygulanır. Pratik Doz Tablosu Atlarda ( her 100 kg c.a için ) 4 -10 ml Sığırlarda ( her 100 kg c.a için ) 8 ml Tay -danalarda ( her 50 kg c.a için ) 2-4 ml Köpeklerde ( her 10 kg c.a için ) 1 ml Badeljin Enjeksiyonluk Çözelti, uygulama amacına göre gerekli durumlarda 8 saatte bir tekrar uygulanabilir.

KULLANIM SAHASI

Badeljin Enjeksiyonluk Çözelti, sığır at ve köpeklerde analjezik, antipiretik, spazmolitik ve antiromatizmal etkileri amacıyla; kas ve eklem romatizmaları, akut ve kronik artritisler, tendinitisler, tendovaginitislerde, miyozitis, nevritis ve nevralji durumlarında, doğum sancıları ve özellikle doğum anında uterus spazmlarında, şirurjikal müdehalelerde ve yaralanmalarda, sancı ile seyreden hastalıklarda ağrının dindirilmesinde, bağırsak kaslarındaki spazmın çözülmesinde, peristaltik hareketlerin düzenlenmesinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresinde ve son ilaç uygulamasından sonra, eti için yetiştirilen sığırlar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Sütü insan tüketimine sunulan sağmal hayvanlarda kullanılmamalıdır.