Taylobar Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg Tilozin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüm hedef hayvanlarda kas içi (im) (yalnızca sığırlarda yavaş ven içi de) uygulanır.
Sığırlarda farmakolojik dozu 5-10 mg/kg canlı ağırlık/gün olup pratik olarak 2,5-5 ml/100 kg ca uygulanır. Tedaviye 3 gün boyunca devam edilir.
Koyun ve keçilerde farmakolojik dozu 10 mg/kg/ca/gün pratik olarak 5 ml/100kg dozunda uygulanır. Tedaviye 3 gün boyunca devam edilir.
Kedi-köpek: 7-11 mg/kg c.a./ gün olup pratik olarak 0,35-0,55/10 kg c.a. 3-5 gün uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Taylobar Enjeksiyonluk Çözelti, tilozine duyarlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.
Sığır (erişkin): Gram-pozitif mikroorganizma kaynaklı metritis, solunum sistemi enfeksiyonları, mastitis ve interdigital nekrobasillozis (panarsiyum, ayak çürüğü) tedavisinde kullanılır.
Buzağı: Solunum sistemi enfeksiyonları ve nekrobasillozis tedavisinde kullanılır.
Koyun ve keçi: : Gram-pozitif mikroorganizma kaynaklı metritis, solunum sistemi enfeksiyonları ve mastitis tedavisinde kullanılır.
Kedi ve köpek: Duyarlı bakterilerce meydana getirilen infeksiyonlar.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra sığırlar 28 gün, koyun ve keçiler 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 108 saat (9 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.