Symtil %30 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg tilmikosine denk tilmikosin fosfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tavuk ve hindilerde içme suyu, buzağılarda süt ikamesiyle karıştırılarak oral olarak alnır.Tilmikosinin etçi tavuk ve hindilerde dozu 15-20 mg/kg canlı ağırlık gündür. 100 kg canlı ağırlık için 5-7 ml ilaç içme suyuna günlük doz olarak eklenir. Uygulamaya 3 gün devam edilir.
Buzağılarda 12.5 mg/kg/ca günde iki defa olmak üzere 3-5 gün süreyle kullanılır. İlaçlı süt ikame gıdası hazırlandıktan sonra derhal kullanılmalıdır. İlaçlı su 24 saatte bir yenilenmelidir. Eğer hastalık semptomlarında 3-5 gün içerisinde değişme olmaz ise teşhis yeniden değerlendirlmelidir.

KULLANIM SAHASI

Symtil %30 Oral Çözelti; etçi tavuk ve hindilerde Mycoplasma gallisepticum, M. Synovia’nın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları tespit edilen sürülerde hastalğın tedavisinde kullanılır.
Buzağılarda: Mannhemia haemolytica, Pasteurella multocida, Mycoplasma bovis ve Mycoplasma dispar’ın neden olduğu solunum yolu enfeksiyonları tespit edilen sürülerde hastalığın tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 12 gün, hindiler 19 gün buzağılar 42 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır. Yumurtalama başlangıcından önceki 14 günlük sürede kullanılmamalıdır.