Sulfakill Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg sülfadimidin baza eşdeğer 215.8 mg sulfadimidin sodyum, 40 mg trimetoprim

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sulfakill Enjeksiyonluk Çözelti; atlarda yavaş ve vücut ısısına yakın ven içi, sığırlarda kas içi ve yavaş ven içi, kedi ve köpeklerde kas içi, ven içi veya deri altı yolla uygulanmalıdır. Tavsiye edilen farmakolojik doz sığır ve at için günlük 16-24 mg/kg vücut ağırlığı olup, pratik doz günlük 1 ml/10-15 kg vücut ağırlığı olarak uygulanır. Kedi ve köpeklerde farmakolojik doz 16 mg/kg vücut ağırlığı olup; pratik doz günlük 1 ml/15 kg vücut ağırlığı olarak uygulanır. Doğru dozaj için hayvanların vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru ölçülmelidir. Damar içi uygulamalar yavaş yapılmalıdır. Tedavi süresi 3-5 gündür. İlk uygulamadan sonraki 3 gün içerisinde önemli bir iyileşme görülmez ise teşhis gözden geçirilmelidir.

KULLANIM SAHASI

Sulfakill Enjeksiyonluk Çözelti; Sığır, kedi, köpek ve atlarda, sülfadimidin ve trimetoprime kombinasyonuna duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum sistemi, gastrointestinal sistem, ürogenital sistem ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasında sonra eti için yetiştirilen sığırlar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün (10 sağım) süreyle elde edilen süt tüketime sunulmamalıdır.