Pentril %10 Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg Enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tekrarlanan enjeksiyonları farklı noktalara yapınız. Düşük doz verilmesinden kaçınmak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır.
Sığır
5 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (1 ml./20 kg vücut ağırlığı) günde bir kere 3-5 gün uygulanır. 2 yaşın altındaki sığırlarda Mycoplasma kökenli akur artritte 5 gün uygulanır. Yavaş ven içi veya derialtı yolla uygulanır.
Escherichia coli kaynaklı akut mastitiste 5 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı) yavaş ven içi günde bir kere iki gün uygulanır. İkinci doz deri altı yolla uygulanabilir. Bu durumda kalıntı süresi deri altı uygulamaya göre belirlenir. Bir enjeksiyon bölgesine 10 ml’den fazla uygulamayınız.
Koyun:
5 mg/kg vücut ağırlığı/gün dozunda (1 ml/20 kg vücut ağırlığı) günde bir kere 3 gün, deri altı yolla uygulanır. Bir enjeksiyon bölgesine 6 ml’den fazla uygulamayınız.

KULLANIM SAHASI

Sığır:
Enrofloksasine duyarlı;
-Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica ve Mycoplasma spp. Suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları tedavisi,
-Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen akut ciddi mastitis tedavisi,
-Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi,
-Escherichia coli tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi,
– 2 yaşın altındaki sığırlarda enrofloksasine duyarlı Mycoplasma bovis suşları tarafından meydana getirilen Mycoplasma ilişkili akut artiritis tedavisi,
Koyun:
Enrofloksasine duyarlı;
-Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen sindirim sistemi enfeksiyonları tedavisi,
– Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi,
-Staphylococcus aureus ve Eschericia coli tarafından meydana getirilen mastitis tedavisi
Keçi:
Enrofloksasine duyarlı;
Pasteurella multocida ve Mannheimia haemolytica suşları tarafından meydana getirilen solunum sistemi enfeksiyonları tedavisi,
– Escherichia coli suşları tarafından meydana getirilen septisemi tedavisi,
-Staphylococcus aureus ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen mastitis tedavisi.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için koyunlarda 4 gün, keçilerde 6 gün, sığırlarda ven içi uygulamada 5 gün, deri altı uygulamada 12 gündür,
Süt için koyunlarda 3 gün, keçilerde 4 gün sığırlarda ven içi uygulamada 3 gün, deri altı uygulamada 4 gündür.