Melosym Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

5 mg meloksikam

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Deri Altı (s.c), Damar İçi (i.v) Farmakolojik dozu sığırlarda deri altı (sc) veya damar içi (iv) yolla 0,5 mg/kg canlı ağırlık; kedi ve köpeklerde deri altı yolla 0,2 mg/kg canlı ağırlık dozunda uygulanır. HAYVAN TÜRÜ CANLI AĞIRLIK (kg) FARMAKOLOJİK DOZmg/kg DOZU (ml)

KULLANIM SAHASI

Sığır:
-Antibiyotik tedavisi ile birlikte akut solunum sistemi enfeksiyonlarında klinik belirtilerin hafifletilmesi,
-Bir haftalıktan büyük buzağı ve laktasyonda olmayan genç sığırlarda oral rehidrasyon tedavisi ile birlikte diare belirtilerinin azaltılmasında,
-Buzağılarda boynuz operasyonlarından sonrası ağrının hafifletilmesi,
Köpek:
-Hem akut hem de kronikkas-iskelet bozukluklarında yangı ve ağrının hafifletilmesi,
-Ortopedik ve yumuşak doku cerrahisini takiben ameliyat sonrası ağrı ve yangının azaltılması,
Kedi:
-Ovariohisterektomive minör yumuşak doku ameliyatı sonrası ağrının azaltılması.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için 15 gün.
Süt için 120 saat (10 sağım).