Symvit-C Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

200 mg Askorbik asit

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Symvit-C Enjeksiyonluk Çözelti hedef türlerde damar içi, kas içi ve deri altı yolla uygulanır.

Hedef tür     Farmakolojik Doz    Pratik Doz      Uygulama Şekli      Açıklama
Sığır 4-6 mg/kg ca 7-12 ml/gün Kas içi, deri altı, damar içi Haftada iki kez 3-6 hafta süreyle
Koyun 4-6 mg/kg ca 2-4 ml/gün Kas içi, deri altı Haftada iki kez 3 hafta süreyle
Keçi 4-6 mg/kg ca 2-4 ml/gün Kas içi, deri altı Haftada iki kez 3 hafta süreyle
At 5-10 mg/kg ca 10- 20 ml/gün Kas içi, damar içi İstenen etki sağlanana kadar
Kedi 25-75 mg/kg ca 0,3-0,6 ml/gün Kas içi, damar içi İstenen etki sağlanana kadar
Köpek 25-500 mg/kg ca 0,3-2,5 ml/gün Kas içi, damar içi İstenen etki sağlanana kadar

KULLANIM SAHASI

Symvit-C Enjeksiyonluk Çözelti, evcil hayvanlarda Askorbik asit (Vitamin C) eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde ve bu hastalıklara karşı olarak kullanılır. He rtürlü stres oluşturan durumlar (yüksek efor, ileri gebelik, aşırı sıcaklık, nakiller); muhtelif enfeksiyoz hastalıklar ve nekahat dönemlerinde asıl tedaviye destekleyici olarak; gelişme, beslenme ve adaptasyon sorunlarında, anemiler,hipokalsemi, mikotoksikozisler ve zehirlenme olgularında klinik ve destekleyici tedavi olarak kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et ve süt için kalıntı süresi ”0” (sıfır) gündür.