Midokar Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

120 mg imidokarb dipropiyonat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır: tedavi için; 1 ml/100 kg vücut ağırlığı, korunma için 2.5 ml/100 kg vücut ağırlığı derin kas içi veya deri altı uygulanır. Köpek: tedavi için; 0.25 ml/10 kg vücut ağırlığı, korunma için; 0.5 ml/10 kg vücut ağırlığı derin kas içi veya deri alt uygulanır. At: 2 ml/100 kg vücut ağırlığı kas içi veya deri altı uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Sığır,at ve köpekte Babesiosis tedavisinde ve korunmasında endikedir.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için: 213 gün
Süt için: 21 gün