Tetrasym %80 Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

800 mg oksitetrasiklin baza eşdeğer oksitetrasiklin HCL

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kuzu, buzağı ve oğlak: Her kg ca için günde 20 mg oksitetrasiklin, 3-5 gün süreyle, suya katılarak kullanılır. Pratik olarak her 10 kg vücut ağırlığı için günde 0,25 g ürün uygulanmalıdır.
Tavuk ve hindi: Her kg ca için günde 20 mg oksitetrasiklin, 3-5 gün süreyle, suya katılarak kullanılır. Pratik olarak her 10 kg vücut ağırlığı için günde 0,25 g ürün uygulanmalıdır.
İlaçlı su her 16 saatte yeniden hazırlanmalıdır. Ürünü hazırlanmasında 1 litre suya 0,35 gram ürün katılarak konsantre çözelti hazırlanmalı, daha sonra bu çözelti yeteri miktarda su ile seyreltilmelidir.

KULLANIM SAHASI

TETRASYM %80 Oral Çözelti Tozu; buzağı, kuzu, oğlak, tavuk ve hindilerde oksitetrasikline duyarlı bakteriler tarafından meydana getirilen solunum ve sindirim sistemi enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 7 gün boyunca kuzu, buzağı, oğlak, tavuk ve hindiler kesime gönderilmemelidir. Yumurta için kalıntı arınma süresi 0 (sıfır) gündür.