Taylosym %24 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

240 mg tylosin tartarat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

İçme suyuna katılarak oral yolla kullanılır.
Hindi:
75-100 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her 100 kg vücut ağırlığı için 34-45 ml ürün) 3-5 gün süre ile uygulanır.
Tavuk:
CRD tedavisinde 75-100 mg/kg tilozin ağırlığı/gün dozunda (her 100 kg vücut ağırlığı için 34-45 ml ürün) 3-5 gün süre ile uygulanır.
Nekrotik enteritte: 20 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her 100 kg vücut ağırlığı için 9 ml ürün) 3 gün kullanılır. İlaçlı suyun/sütün/süt ikamesinin hazırlanmasında tedavi edilecek hayvanların vücut ağırlıkları ve ilaçlı su/süt/süt ikamesi tüketim miktarları özenle ölçülmelidir.Tüketim ırk, yaş, bakım koşulları ve sağlık durumu gibi etkenlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.

KULLANIM SAHASI

Tavuk ve hindide aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde endikedir.
Tavuk: Mycoplasma gallisepticum.ve Mycoplasma synoviae tarafından meydana getirilen CRD enfeksiyonlarının tedavisi ve metaflaksisi, Hastalık teşhis edilen sürülerde Clostridium perfringens tarafından meydana getirilen nekrotik enteritisin tedavisi ve önlenmesi
Hindi:
Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen infeksiyöz sinüzitisin tedavisi ve metaflaksisi

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 1 gün, hindiler ise 2 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Hindi ve tavuklarda yumurta için kalıntı arınma süresi 0 gündür..