Symtay Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

1 gram Tilosin Tartarat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

İçme suyuna katılarak uygulanır. Buzağılarda ayrıca süt veya süt ikamesi ile de verilebilir. Oral olarak kullanılır.
Buzağı: 20-40 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 22-44 mg ürün), 7-14 gün süre ile uygulanır. Günlük doz sabah-akşam olmak üzere ikiye bölünerek uygulanır.
Hindi: 75-100 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 82,5-110 mg ürün) 3-5 gün süre ile uygulanır.
Tavuk: CRD tedavisinde 75-100 mg/kg tilozin vücut ağırlığı/gün dozunda (her kg vücut ağırlığı için 82,5-110 mg ürün) 3-5 gün süre ile uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Buzağı, tavuk ve hindide aşağıda belirtilen hastalıkların tedavisinde endikedir.
Buzağı: Mycoplasma sp. Tarafından meydana getirilen pneumoniler tedavisi ve metaflaksisinde (hastalık başlamış sürülerde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla)
Tavuk: Mycoplasma gallisepticum ve Mycoplasma synoviae tarafından meydana getirilen CRD enfeksiyonlarının tedavisi ve metaflaksisi, hastalık teşhis edilen sürülerde Clostridium perfringens tarafından meydana getirilen nekrotik enteritisin tedavisi ve önlenmesi
Hindi: Mycoplasma gallisepticum tarafından meydana getirilen infeksiyöz sinüzitisin tedavisi ve metaflaksisi

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç kullanımından sonra 2 gün geçmeden hindiler, 1 gün tavuklar, buzağılar 12 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Hindi ve tavuklarda yumurta için kalıntı süresi 0 gündür.