Symcox Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

25 mg Toltrazuril

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Koksidiyosis sağaltımında, 2 gün süre ile 7 mg/kg/ca günlük farmakolojik doz hesabıyla kullanılır. Buna göre 1000 kg canlı ağırlığa 280 ml ilaç; pratik günlük dozu ifade eder.İlaçlı su iki şekilde hazırlanabilir. 8’er saatte tüketilebilecek içme suyuna günlük doz ilave edilerek, 2 gün üst üste verilir. 24 saatlik içme suyuna günlük dozda ilaç ilave edilerek kullanılabilir.

KULLANIM SAHASI

Tavuk ve Hindilerin koksidiyosis hastalığından korunmasında ve tedavisinde kullanılır.Symcox Oral Çözelti’nin etki alanına giren koksidiyosis etkenlerinin en önemlileri aşağıdadır; Tavuklarda: Eimeria acervulina, Eimeria brunetti, Eimeria maxima, Eimeria mivati, Eimeria necatrix, Eimeria tenella Hindilerde: Eimeria adenoides, Eimeria meleagrimitis

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuk ve hindiler için 21 gün, insan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda ve hindilerde kullanılmaz.