Sulfasym Oral Süspansiyon

BİLEŞİMİ

400 mg Sülfametoksazol, 80 mg Trimetoprim

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sulfasym oral süspansiyon içme suyuna katılarak kullanılır. Veteriner hekim tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde; farmakolojik doz 1 kg canlı ağırlık başına 33 mg aktif bileşen; diğer bir deyişle; 3,64 kg canlı ağırlık başına 1 ml Sulfasym Oral Süspansiyon olmalıdır.Bu miktar, 750 litre içme suyuna yaklaşık 1 litre oranında uygulanarak elde edilebilir. Tedaviye 3-4 gün boyunca devam edilmelidir. Tavsiye dilen doz, hayvanın günlük su tüketimi ve tedavi edilecek hayvanların vücut ağırlığı ve sayısı baz alınarak uygulanması gereken ilaç miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: (I) içme suyu başına xx ml Sulfasym Oral Süspansiyon = Tedavi edilecek broilerlerin ortalama vücut ağırlığı (kg) Broiler başına günlük ortalama su tüketimi (I) X 3.64 Ürünün bir litresi 1079 gram ağırlığındadır; dolayısıyla aşağıdaki formül baz alınarak içme suyuna eklenecek ürün miktarını ölçmek üzere aynı zamanda ürünü ağırlığı kullanılabilir: İçme suyuna eklenecek miktar (g/L) = Hesaplanan ml/L x 1.079 Doğru dozaj sağlamak için vücut ağırlığı mümkün olduğunca doğru bir şekilde belirlenmelidir.Günlük miktar, bütün ilacın 24 saat içinde tüketileceği şekilde içme suyuna eklenmelidir. İlaçlı içme suyu her 24 saatte bir değiştirilmelidir. Tedavi dönemi boyunca hayvanlar ilaçlı sudan başka su kaynaklarına erişmemelidir. Bununla birlikte hayvanların daima yeterli suya sahip olmaları sağlanmalıdır. İlaçlama periyodunun bitiminden sonra, subterapötik miktarda aktif maddenin alınmasını önlemek için su beslenme sistemi uygun şekilde temizlenmelidir.

KULLANIM SAHASI

Sulfasym kanatlılarda(etçi tavuklar – hindiler) trimetoprim ve sulfametoksazole duyarlı Escherichia Coli kaynaklı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuk ve hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Yumurtası insan tüketimine sunulan kanatlılarda kullanılmamalıdır.