Linkosym Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

222 mg linkomisin baza eşdeğer linkomisin hidroklorür, 444 mg spektinomisin baza eşdeğer spektinomisin sülfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

İçme suyuna katılarak kullanılır. Tavuklarda her kg ağırlığı için günde 16,65 mg linkomisin ve 33,35 mg spektinomisin (her kg vücut ağırlığı için 15 mg toz) 7 gün boyunca kullanılır. Pratik olarak her 1000 kg vücut ağırlığı için günde 75 gram toz yeterlidir. Tedaviye ilk belirtiler görüldüğü başlanmalıdır. İlaçlı suyun hayvanlar tarafından alımı klinik durum, yaş, cinsiyet, ortam sıcaklığına göre değişebilmektedir. Bu nedenle doğru dozun sağlanabilmesi için ilaçlı suyun konsantrasyonunun ayarlanması gerekebilir. Uygun kalibre ağırlık ölçüm ekipmanlarının kullanımı tavsiye edilir. Doğru bir dozajlama için hayvanların vücut ağırlıkları ve günlük su alımları mümkün olduğunca doğru hesaplanmalıdır. Tedavi sürecince ilaçlı su tek su kaynağı olarak kullanılmalıdır. 24 saat içinde tüketilmeyen ilaçlı su yeniden hazırlanmalıdır. Su alımının etkilendiği durumlarda parenteral tedavi düşünülmelidir.

KULLANIM SAHASI

Kombinasyona duyarlı Mycoplasma gallisepticum ve Escherichia coli tarafından meydana getirilen chronic respiratory disease (CRD) in tedavisi ve metafilaksisi amacıyla kullanılır. Ürünün kullanımından önce sürüde enfeksiyonun varlığından emin olunmalıdır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün geçmeden tavuklar kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen tavuklarda, ikame tavuklar dahil, kullanılmaz.