Florsym %30 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

300 mg florfenikol

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Florfenikol etçi tavuklarda 20 mg/kg canlı ağırlık gün dozda 3-5 gün süre ile içme suyuna katılarak kullanılır. Pratik doz: Su tüketimine bağlı olarak her 150 kg canlı ağırlık için günde 10 ml Florsym %30 Oral Çözelti katılır.

KULLANIM SAHASI

Tavuklarda E.coli enfeksiyonları, Pasteurella enfeksiyonları,Staphylococcal enfeksiyonlar; Ornithobacterium rhinotracheale enfeksiyonları, florfenikole duyarlı olan mikroorganizmaların neden olduğu diğer enfeksiyonlar.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra etçi tavuklar 5 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak Tüketilen tavuklarda kullanılmamalıdır.