Erizol Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

509 mg. Eritromisin baza eşdeğer 550 mg. Eritromisin tiyosiyanat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Hindi ve tavuklarda içme suyuna karıştırılarak 20-40 mg/kg eritromisin baz/gün dozunda 3-5 gün kullanılır.
Pratik olarak her 1000 kg canlı ağırlık için günde 39-78 gram ürün kullanılmalıdır.

KULLANIM SAHASI

Tavuk ve hindilerde Mycoplasma türleri tarafından meydana getirilen enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra tavuklar 3 gün, hindiler 6 gün geçmeden kesime gönderilmemeli, tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra 5 gün süreyle elde edilen tavuk yumurtaları insan tüketimine sunulmamalıdır.