Enrosym %80 Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

800 mg enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Enrosym %80 Oral Çözelti Tozu’nun tavsiye edilen farmakolojik dozu 10 mg enrofloksasin/kg canlı ağırlık/gün olup tedaviye 3-5 gün boyunca devam edilir. Hayvan Türü Pratik doz Farmakolojik doz Uygulama yolu
Etçi tavuk, etçi hindi 1,25 g/100 kg c.a/gün 10 mg enrofloksasin/kg c.a /gün Oral yolla, içme suyuna katılarak
5 g/400 kg c.a/gün 10 mg enrofloksasin/kg c.a/gün oral yolla, içme suyuna katılarak
Uygulamadan önce tavuk ve hindilerin 2-3 saat susuz bırakılması önerilir. İlaçlı su her gün taze hazırlanmalı ve 24 saat içerisinde tüketilmelidir. Başka su kaynağı bulunmamalıdır. Uygun ilaç sağlamak için pompalama sistemleri sürekli kontrol edilmelidir. Tedaviye başlamadan önce su sistemini boşaltın ve ilaçlı suyla doldurun. İlaçlı su hazırlanırken önce 10 L suya katılarak ön çözündürme yapılmalı ve yaklaşık 8-10 dk süre ile karıştırılmalıdır. Daha sonra büyük tanklardaki suya ilave edilerek karıştırılmalı ve büyük tanka ürün direkt ilave edilmemelidir.

KULLANIM SAHASI

Enrosym %80 Oral Çözelti Tozu; etçi tavuk ve etçi hindilerde enrofloksasine duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerle mikoplazmaların oluşturduğu enfeksiyonların ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanıldığı başlıca hastalıklar: CRD (Kronik Solunum Sistemi Hastalığı ), mikoplazmozis, koliseptisemi, kolibasillozis, pastörellozis

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen tavuklar 12 gün geçmeden, etçi hindiler ise 14 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hindi ve tavuklarda uygulanmaz.