Enrosym %10 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg enrofloksasin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral
10 mg/ kg c.a./ gün dozunda içme suyuna karıştırılarak verilir.
Hayvan sayısı x ortalama vücut ağırlığı (kg) x 0,1= Günlük toplam ilaç (ml)
Tavuk ve hindilerde enfeksiyon şiddetine bağlı olarak 3-5 gün, miks enfeksiyon ve kronik progresif formlarda ise 5 arışık gün boyunca uygulanır.
Tavşanlarda 5 ardışık gün kullanılır.

KULLANIM SAHASI

Hindi, tavuklar ile tavşanlarda enrofloksasine duyarlı Gram negatif, Gram pozitif bakterilerle Mycoplasmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kanatlı hayvanlarda; M. gallisepticum, M. synoviae, M. meleagridis ve M. iowae’dan kaynaklanan mikoplazma senfeksiyonları, E. Coli’den kaynaklanan Koliseptisemii enfeksiyonları, M. gallisepticum ve E. coli’den kaynaklanan Kronik Solunum Yolu Hastalığı (CRD), Haemophilus paragallinarum’dan kaynaklanan enfeksiyöz koriza, Pastorella multocida’dan kaynaklanan kanatlı kolerası, S. gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis ve S. typhimurium’dan kaynaklanan Salmonella enfeksiyonları, Staph. aureus’dan kaynaklanan synovitis, artritis gibi eklem enfeksiyonları, Hindilerde Erysipelas hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Tavşanlarda E.coli enfeksiyonuna bağlı enterit ve Pasteurella multocida’ya bağlı enfeksiyöz hastalıkların tedavisinde kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için tavuklarda 7 gün, hindilerde 13 gün, tavşanlarda 3 gündür. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen hayvanlarda kullanılmaz. Yarkalarda yumurtlama periyodundan 14 gün kaladan itibaren kullanılmaz.