Doksol %10 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg Doksisiklin baz’a eşdeğer 115 mg Doksisiklin hiklat içerir

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral
Süt ikame gıdası ve/veya içme suyuna karıştırılarak uygulanır.
Buzağılarda 10 mg doksisiklin hiklat/ kg c.a./ gün (0,08 ml ürün/ kg c.a./ gün 3-5 gün boyunca günlük doz ikiye bölünerek kullanılır.
Tavuklarda 25 mg doksisiklin hiklat/ kg c.a./ gün (0,21 ml ürün/ kg c.a./ gün 3-5 gün boyunca kullanılır.
Hindilerde 29 mg doksisiklin hiklat/ kg c.a./ gün (0,25 ml ürün/ kg c.a./ gün 3-5 gün boyunca kullanılır.

KULLANIM SAHASI

Doksol %10 Oral Çözelti; buzağı, tavuk ve hindilerde doksisikline duyarlı gram negatif ve gram pozitif bakterilerle mikoplazmaların oluşturduğu enfeksiyonların ve viral enfeksiyonlara eşlik eden sekonder bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Kullanıldığı başıca hastalıklar : CRD ( Kronik Solunum Sistemi Hastalığı ), mikoplazmozis.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için tavuklarda 5 gün, hindilerde 12 gün, buzağılarda 7 gündür,
İnsan tüketimi için süt veya yumurta üreten hayvanlarda kullanılmaz. Tavuklarda yumurtlama döneminin başlangıcına 4 hafta kaladan itibaren kullanılmamalıdır.