Doksisym %50 Oral Çözelti Tozu

BİLEŞİMİ

500 mg doksisikline eşdeğer 577 mg doksisiklin hiklat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Oral
Süt ikame gıdası ve/veya içme suyuna karıştırılarak uygulanır.
Buzağılarda 10 mg doksisiklin hiklat/ kg c.a./ gün (17,3 mg ürün/ kg c.a. 3-5 gün boyunca günlük doz ikiye bölünerek kullanılır.
Tavuklarda 25 mg doksisiklin hiklat/ kg c.a./ gün (43,3 mg ürün/ kg c.a. 3-5 gün boyunca kullanılır.
Hindilerde 29 mg doksisiklin hiklat/ kg c.a./ gün (50,2 mg ürün/ kg c.a. 3-5 gün boyunca kullanılır.

KULLANIM SAHASI

Doksisym %50 oral çözelti tozu buzağı, piliç ve hindilerde duyarlı bakteriyel enfeksiyonların tedavisi amacıyla kullanılır. Buzağılarda; Bakteriyel orijinli diyare, koli-septisemi, bronkopneumoni, poliartritis, buzağı difterisi ve göbek kordonu iltihaplarında, Piliç ve hindilerde; bakteriyel kökenli diyareler, koliseptisemi, CRD kompleks, hava kesesi enfeksiyonları, salpingitis, kolera, koriza ve stafilokok enfeksiyonlarında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et için tavuklarda 5 gün, hindilerde 12 gün, buzağılarda 7 gündür,
İnsan tüketimi için süt veya yumurta üreten hayvanlarda kullanılmaz. Tavuklarda yumurtlama döneminin başlangıcına 4 hafta kaladan itibaren kullanılmamalıdır.