Amprolsym %25 Oral Çözelti

BİLEŞİMİ

250 mg amprolyum HCL

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Farmakolojik doz: Etçi ve yumurtacı tavuklarda 6-35 mg/kg c.a’dır.
Pratik doz:
Hayvan türleri Sağaltım Dozları Kg/ca İçme Suyu Süre/Gün
Broyler 300 ml 1000 ml 1 Ton 7
Yumurtacı Tavuklar 300 ml 1000 ml 1 Ton 7

Amprolsym %25 Oral çözelti, hayvanların günlük su tüketimlerini göz ününde bulunduracak şekilde, günlük doz 2’ye bölünerek, 12 saat arayla uygulanmalıdır. Uygulama süresi önerilen süreden fazla olmamalıdır.

KULLANIM SAHASI

Tavuklarda Eimeria tenella ve E. Necatrix, E. Acervulina, E. Maxima, E. Brunetti kaynaklanan ince bağırsak, kalın bağırsak ve kör bağırsak koksidiosis olgularının tedavisi ve koruma amacıyla kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et ve yumurta için ”0” gündür.