Symful Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

50 mg fluniksine eşdeğer 82,95 mg fluniksin meglumin

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığırlarda; 2.2 mg/kg canlı ağırlık hesabıyla 45 kg canlı ağırlık için 2 ml kullanılır. Sığırlarda damar içi (i.v) uygulama önerilir. Tedaviye 3 gün devam edilebilir. Uygulamaya ilaveten akut yangının nedenleri saptanmalı ve ilgili diğer sağaltımlar da yapılmalıdır. Sığır solunum yolu hastalığı tedavisinde oksitetrasiklin ile kombine olarak kullanıldığında dozu 2 mg/kg canlı ağırlık’tır. Atlarda: 1.1 mg/kg canlı ağırlık hesabıyla 45 kg canlı ağırlık için 1 ml kullanılır. Uygulama kas içi (i.m) yada damar içi yolla (i.v) ve 5 gün süreyle yapılabilir. Yeterli etki 2 saat içinde oluşur ve 24-36 saat sürer. Koliklerden ileri gelen ağrılarda hızlı bir rahatlama için damar içi (i.v) yol önerilir. Hedef tür Farmakolojik Doz Canlı Ağırlık Doz Uygulama Şekli Açıklama

Sığır 2,0 mg/kg 180 kg 7,2 ml Damar içi Tedaviye 3-5 gün süreyle devam edilebilir
Sığır 2,2 mg/kg 180 kg 8 ml Damar içi Tedaviye 3 gün süreyle devam edilebilir
At 1.1 mg/kg 180 kg 4 ml Kas içi, Damar içi Tedaviye 5 gün süreyle devam edilebilir

Sığır solunum yolu hastalığı tedavisinde oksitetrasiklin ile kombine olarak kullanıldığında dozu 2 mg/kg canlı ağırlıktır.

KULLANIM SAHASI

Symful Enjeksiyonluk Çözelti, Sığırlarda; Enfeksiyon hastalıklarında çıkan akut yangı olaylarında, ateşli hastalıklarda, toksik şok durumlarında, özellikle akciğer hastalıkları, mastitis, metritis agalaksi tedavisinde yardımcı olarak kullanılır.Sığır solunum yolu hastalığı tedavisinde oksitetrasiklin ile kombine olarak tedavi edici olarak kullanılır. Atlarda; Ağrılı durumlarda, özellikle iç organların düz kas spazmlarından ileri gelen sancılarda, iskelet-kas sisteminin ağrılı ve yangısal durumlarında kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben sığırlar ”21” gün geçmeden kesime gönderilmemelidir.Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasını takiben elde edilen inek sütleri ”10” sağım (5 gün) geçmeden insan tüketimine sunulmamalıdır.