Symfos Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg Butafosfan, 0.05 mg Vitamin B12 (Siyanokobalamin)

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır: Ven içi olarak uygulanır. Fosfor ve/veya Vitamin B12 eksikliği tedavisinde; erişkin sığırlarda her kg c.a. 2-5 mg butafosfan ve 0.001-0.0025 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 100 kg vücut ağırlığına 2-5 ml) uygulanır. Buzağılarda her kg c.a. 10-25 mg butafosfan ve 0.005-0.0125 mg siyonokobalamin (pratik olarak her 100 kg c.a. 10-25 ml) uygulanır. İkincil ketozisle ilişkili abomasum deplasmanının cerrahi tedavisi sonrası ruminasyon faaliyetlerinin iyileşmesine yardımcı olmak amacıyla; 100 kg c.a. için 5 ml, üç gün ve günde bir enjeksiyon uygulanır. İlk uygulama operayon günü yapılmalıdır.

Atlar: Ven içi uygulanır. Erişkin atlarda her kg c.a 2-5 mg butafosfan ve 0.001-0.0025 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 100 kg c.a. 2-5 ml) uygulanır.

Köpeklerde: Ven içi, kas içi, deri altı uygulanır. Köpeklerde her kg vücut ağırlığına 2,5-25 mg butafosfan ve 1-2,5 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 10 kg c.a 0,25-2,5 ml) uygulanır.

Kedilerde her kg c.a. 10-50 mg butafosfan ve 5-25 mg siyanokobalamin (pratik olarak her 5 kg vücut ağırlığına 0,5-5 ml) uygulanır. Kronik durumlarda verilen dozların yarısı uygulanır, diğer yarısı 1-2 hafta sonra uygulanır.

KULLANIM SAHASI

Symfos Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) kullanımının gerekli olduğu kas, metabolizma veya üreme sistemi bozukluklarında destekleyici olarak kullanılır.
Sığırlarda ikincil ketozisle ilişkili abomasum deplasmanının cerrahi tedavisi sonrası ruminasyon faaliyetlerinin iyileşmesine yardımcı olmak macıyla kullanılır. Doğum öncesi dönemde oluşan metabolik bozukluklar, tetani ve parezis (süt humması) durumlarında magnezyum ve kalsiyuma ilave olarak kullanılmalıdır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Sığırlarda et ve süt için kalıntı arınma süresi ”0” gündür.