Symbuton Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg menbuton

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Buzağı(6 aylık yaşa kadar), koyun ve keçiler Derin kas içi veya yavaş damar içi 10 kg’a 1 mlSığırlarda damar içi 15-20 kg’a 1 ml Atlarda yavaş damar içi 20-40 kg’a 1 ml

KULLANIM SAHASI

Sığırlarda, atlarda koyun ve keçilerde; sindirim bozuklukları ve karaciğer yetmezliklerinde hepato-sindirim faaliyetinin uyarılması amaçlı kullanılır.

BİLEŞİMİ

Et ve süt için sıfır (0) gündür.