Symatro Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

2 mg Atropin Sülfat

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Genel olarak 25-500 μg/kg c.a. Dozunda uygulanır. Alt dozlar daha çok parasempatolitik etki ve preanestezik amaçla, üst dozlar ise antikolinesteraz etkili zehirlenmelerde kullanılır. Artio-ventikuler blok veya sinu bradikardi durumlarında düzelme sağlanana kadar 6-8 saatte bir uygulama yapılabilir.
Ciddi vakalar: Gerekli dozun çeyreği kas içi veya yavaş ven içi yolla, kalan kısmı deri altı yolla uygulanır.
Daha az ciddi vakalar: Tüm doz deri altı uygulanır.
Zehirlenmenin şiddetine göre tekrarlayan dozlar gerekebilir. Uygulama aralığı genel olarak 3-4 saat olmakla birlikte ciddi veya orta şiddetli belirtilerin tekrarlama aralığına bağlıdır. Atropin uygulamadan dakikalar sonra etkisini gösterir ve bu azami etki uygulamadan sonra 5-10 dakikaya kadar gecikebilir.

KULLANIM SAHASI

Symatro Enjeksiyonluk Çözelti at, kedi ve köpeklerde antikolinesteraz etkili zehirlenmelerde parsiyal antidot olarak kullanılır.
Genel anestezide bradikardiyi ve bronşial sekresyonu önlemek amacıyla pre-anestezik olarak, düz kaslarda spazmolitik olarak, artiyoventiküler blok veya sinüs bradikardi durumlarında kardiak uyarıcı olarak, bronşial sekresyonu azaltıcı ve solunum uyarıcı olarak kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Gıda değeri olan hayvanlarda kullanılmaz.