Bevitbar Enjeksiyonluk Çözelti

BİLEŞİMİ

100 mg Vitamin B1 ve 10 mg Vitamin B6

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Kas içi (i.m), Deri alt (s.c) ve yavaş damar içi (i.v) yolla uygulanır. Kullanım amacına ve rasyon bileşime bağlı olarak değişen oranlarda olmak üzere, veteriner hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde; günlük dozları aşağıda belirtildiği şekildedir; Sığır-At 400 kg 10-20 ml Dana-Düve 200 kg 5-10 ml Koyun-Keçi 100 kg 2,5 -5 ml Kedi-Köpek 5 kg 1- 2 ml Farmakolojik doz: Sığır, at koyun ve keçi için 2,5 – 5 mg/kg canlı ağırlık B1 Vitamin, 0,25 -0,5 mg/kg canlı ağırlık B6 için doz olarak hesaplanmalıdır. Pratikte büyükbaş hayvanlar için her 10 kg canlı ağırlığa 0,25 -0, 5 ml kedi ve köpekler için 5 kg canlı ağırlığa 1-2 ml ürün hesabıyla doz belirlenebilir. Yeni doğanlarda doğumdan 24 saat sonra başlanabilir. Veteriner Hekimin tavsiyesine bağlı olarak günde 1 veya 2 uygulama yapılır. Uygulama tedavi gerekli görüldüğü sürece devam edilebilir.

KULLANIM SAHASI

Sığır, koyun, keçi, at, kedi ve köpeklerde Vitamin B1 (Tiamin HCL) ve Vitamin B6 (Piridoksin HCL) eksikliklerinden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde, bu vitaminlerin ekskliğinden kaynaklanan verim kaybı, anemi, büyüme ve gelişmenin durması gibi nedenlerle oluşan kayıpların engellenmesinde, eğrelti otu gibi tiaminaz enzimi içeren bitkilerle zehirlenmelerde, Çiğ balıkla beslenme sonrası oluşan B vitamini eksikliklerinde ve amprolyum uygulamaları sonrasında oluşabilecek antagonizmalar nedeniyle muhtemel B1 vitamini noksanlığında, merkezi ve periferik sinir sistemine bağlı bozukluklarda, travmalarda, kuru kepekli dermatit ve kıl dökülmesi gibi deri hastalıklarında ve metabolik hastalıkların tedavisinde veya tedaviye yardımcı olarak kullanılır. Ayrıca akut, subakut ve kronik enfeksiyonlarda, nekahat dönemlerinde, sindirim bozukluklarında, enzootik ataksi gibi hastalıklarda, genç hayvanların gebelikleri ile yeni doğan ishallerinde, rumen asidozu ve alkolozu, mide bağırsak sistemine bağlı bozukluk ve enfeksiyonlarında ana tedaviye destekleyici olarak kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Et ve süt için kalıntı süresi ”0” (sıfır) gündür.