İnsan Kaynakları Politikası

Türk Veteriner İlaç sanayindeki öncü konumunu sürdüren, çalışana değer veren, gelişime açık, bölgesinde lider, küresel bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu (GMP, ISO), teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarından güç alan, müşteri odaklı, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır.

 

Kurumumuzda çalışmaların etkili ve verimli yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, birimlerde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek karşılanmasına yönelik planların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması politikamızın hedefidir.