Ekonomik durumu yetersiz olan spor kulüplerinin desteklenmesi