Symfos Enjeksiyonluk Çözelti

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Sığır, at, koyun, keçi, köpek ve kedilerde kas içi (i.m), damar içi (i.v) ve deri altı (s.c) yolla 2,2 – 4,4 mg/kg/ca/gün butafosfan ve 1 – 2 µg/kg canlı ağırlık/gün vitamin B12 (Siyanokobalamin) farmakolojik dozda uygulanır. Pratik doz tablosu aşağıdaki gibidir;

Hedef Hayvan Türü Canlı Ağırlık Symfos Enj. Çöz. Dozu Uygulama Yolu
At- Sığır 450 kg 10-20 ml /gün Kas içi (i.m)
Tay-Dana 180 kg 4-8 ml/gün Damar içi (i.v)
Koyun- Keçi 45 kg 1-2 ml/gün Deri altı (s.c)
Köpek-Kedi 9 kg 0,2 -0,4 ml/gün

Kronik Hastalıklarda; yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir, gerekli görülürse 1-2 hafta veya daha kısa aralıklarla tekrar uygulama yapılabilir.Sağlıklı hayvanlara verim arttırıcı amaçla yukarıda belirtilen dozların yarısı verilir. Uygulamanın süresi ve periyodu hususu veteriner hekimin önerilerine göre belirlenir.

KULLANIM SAHASI

Symfos Enjeksiyonluk Çözelti; sığır, at, koyun, keçi, kedi ve köpeklerde fosfor ve vitamin B12 (siyanokobalamin) yetersizliğinden kaynaklanan akut ve kronik metabolizma bozukluklarının korunma ve tedavisinde kullanılır. Fosfor ve vitamin B12 eksikliği kaynaklı, süt ineklerinde görülen hipofosfatemi ve hipokalsemi gibi metabolizma bozukluklarından ileri gelen parezis ve tetanilerin tedavisinde (kalsiyum ve magnezyum preperatları ile birlikte), Sığırlarda kronik indigesyon (hazım bozuklukları) veya ön mide dolgunluğu, beslenme bozukluğu, süt veriminin düşmesi rumen asidozu ve alkolozu gibi her türlü gıdaya bağlı hazımsızlıklar, ketozis ve sindirim sistemi enfeksiyonlarında, Fosfor ve buna bağlı kalsiyum yetersizliği durumları, yeni doğanların iskelet sistemi gelişme geriliği, yabancı madde yeme alışkanlığı (pika), osteomalasi ve raşitzm olguları, sinir sistemi bozuklukları, kemik metabolizması bozukluklarında ve nekahat hallerinde genel durumun desteklenmesinde (D vitamini preparatları ile birlikte), Döl verimi bozukluklarında (gıdaya bağlı ve etkin maddenin eksikliği ya da yokluğundan kaynaklanan infertilizasyon),paraziter ve sekonder anemi durumlarında (destekleyici olarak), atların lumbagosunda kalsiyum tedavisinde (ek olarak), genel düşkünlük (iştahsızlık, aşırı yorgunluk, zayıflama, halsizlik) hallerinde organizmanın direncini arttırmak üzere ve özellikle köpek yavrularında gelişmeyi stimule etmek amacıyla kullanılır.

İLAÇ KALINTI ARINMA SÜRESİ

Sığır, koyun ve keçilerde et ve süt için kalıntı arınma süresi ”0” gündür.